Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Thế Niên

Hiện đang yên nghỉ tại Ninh Giang - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Thiên Tôn – huyện Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0303502198

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 15/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Trung - Xã Bình Trung - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 2. Liệt sĩ Chu Thế Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Thế Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Tân Mỹ - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
 3. Liệt sĩ Đinh văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh văn Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Sơn Thành - Xã Sơn Thành - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...