Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Niên

Sinh 1958

Hi sinh 15/3/1981

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Trung - Xã Bình Trung - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
ĐT: 055.3851262
BCH quân sự huyện Bình Sơn
Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
ĐT: 055.3851203

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh văn Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 2. Liệt sĩ Đinh Thế Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thế Niên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ninh Giang - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Sơn Thành - Xã Sơn Thành - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Xem thêm các kết quả khác...