Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Văn Luận

Sinh 1940

Hi sinh 6/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Cự Khê - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN THANH OAI
Thị Trấn Kim Bài, Hà Nội
ĐT: (04) 33873439

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Luận

  Nguyên quán Kiến An - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đinh Văn Luận, nguyên quán Kiến An - Hải Phòng, sinh 1949, hi sinh 11/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Luận

  Nguyên quán Gia Trấn - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đinh Văn Luận, nguyên quán Gia Trấn - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1951, hi sinh 20 - 03 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Luận

  Nguyên quán Gia Trấn - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đinh Văn Luận, nguyên quán Gia Trấn - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1951, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lộc Ninh - Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...