Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Danh Giảng

Sinh 1919

Hi sinh 16/2/1949

Hiện đang yên nghỉ tại An Thịnh - Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh
ĐT: 02413867216

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Đình Giảng

  Nguyên quán Hồng Phong - Thanh Đa - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Đỗ Đình Giảng, nguyên quán Hồng Phong - Thanh Đa - Vĩnh Phúc hi sinh 28/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đỗ Đức Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Giảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Quảng xương - Xã Quảng Ninh - Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
 3. Liệt sĩ Đỗ Quang Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Giao Nhân - Xã Giao Nhân - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 4. Liệt sĩ Đỗ Hữu Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hữu Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Ngũ Thái - Xã Ngũ Thái - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...