Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đoàn Xuân Điện

Sinh 1941

Hi sinh 12/9/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đoàn Xuân Điện

  Nguyên quán Nam Ninh - Nam Trực - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Điện, nguyên quán Nam Ninh - Nam Trực - Hà Nam Ninh, sinh 1941, hi sinh 12/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Xuân Điện

  Nguyên quán Nam Ninh - Nam Trực - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Điện, nguyên quán Nam Ninh - Nam Trực - Hà Nam Ninh, sinh 1941, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Phù Lỗ - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Đoàn Trắc Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Trắc Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nhân Thắng - Xã Nhân Thắng - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...