Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Cộng

Nguyên quán Tân Đức - Phú Bình - Bắc Thái

Sinh 1943

Hi sinh 6/1/1972

Cấp bậc S2

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Cộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Cộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Cộng

  Nguyên quán Tân Đức - Phú Bình - Bắc Thái

  Liệt sĩ Dương Văn Cộng, nguyên quán Tân Đức - Phú Bình - Bắc Thái, sinh 1943, hi sinh 06/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đồng Văn Cộng

  Nguyên quán Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đồng Văn Cộng, nguyên quán Hà Nam Ninh hi sinh 23/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Cộng

  Nguyên quán Kim Lương - Kim Thành - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cộng, nguyên quán Kim Lương - Kim Thành - Hải Hưng hi sinh 11/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...