Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Để

Sinh 1938

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã úc Kỳ - Xã Úc Kỳ - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ĐT: 02803.867.583 - 02803.507.309 - 0912.478.061 (trưởng phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Để

  Nguyên quán Điềm Thuỷ - Phú Bình - Bắc Thái

  Liệt sĩ Dương Văn Để, nguyên quán Điềm Thuỷ - Phú Bình - Bắc Thái, sinh 1947, hi sinh 16/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Để

  Nguyên quán Điềm Thuỷ - Phú Bình - Bắc Thái

  Liệt sĩ Dương Văn Để, nguyên quán Điềm Thuỷ - Phú Bình - Bắc Thái, sinh 1947, hi sinh 16/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Để, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tân Dân - Xã Tân Dân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Dương Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...