Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Để

Hi sinh 9/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tân Dân - Xã Tân Dân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN SÓC SƠN
Thị Trấn Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: (04) 38840076

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Để

  Nguyên quán Điềm Thuỷ - Phú Bình - Bắc Thái

  Liệt sĩ Dương Văn Để, nguyên quán Điềm Thuỷ - Phú Bình - Bắc Thái, sinh 1947, hi sinh 16/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Để

  Nguyên quán Điềm Thuỷ - Phú Bình - Bắc Thái

  Liệt sĩ Dương Văn Để, nguyên quán Điềm Thuỷ - Phú Bình - Bắc Thái, sinh 1947, hi sinh 16/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã úc Kỳ - Xã Úc Kỳ - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên
 4. Liệt sĩ Dương Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...