Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HỒ SỸ

Nguyên quán Ninh Phụng - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Hi sinh 10/1967

Đơn vị Thường vụ huyện ủy

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ hồ sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hồ sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Hồ Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 3. Liệt sĩ Hồ Sỹ Viện

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Viện, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Sỹ Công

  Nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Công, nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Quế - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...