Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Sỹ

Hi sinh 27/1/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
ĐT: (062).3865128 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ HỒ SỸ

  Nguyên quán Ninh Phụng - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ HỒ SỸ, nguyên quán Ninh Phụng - Ninh Hòa - Khánh Hòa hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ hồ sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hồ sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Hồ Sỹ Viện

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Viện, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Sỹ Công

  Nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Công, nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Quế - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...