Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH ĐẠT

Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1943

Hi sinh 5/1962

Đơn vị Chiến sĩ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/1962, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt

  Nguyên quán Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt, nguyên quán Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1961, hi sinh 9/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ HUỲNH TẤN ĐẠT

  Nguyên quán Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ HUỲNH TẤN ĐẠT, nguyên quán Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1961, hi sinh 9/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...