Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HÙYNH THỊ ĐỐI

Nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1919

Hi sinh 27/7/1949

Đơn vị Chiến sĩ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùynh Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Thị Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 2. Liệt sĩ Hùynh Thị Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Thị Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 3. Liệt sĩ Hùynh Thị Mộng Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Thị Mộng Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 4. Liệt sĩ Hùynh Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Thị Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 5. Xem thêm các kết quả khác...