Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Văn Ngưa

Nguyên quán Phú Lệ - Quan Hoá - Thanh Hoá

Sinh 1959

Hi sinh 2/2/1979

Đơn vị C10 D8 E 209

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Ngưa

  Nguyên quán Phú Lệ - Quan Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Ngưa, nguyên quán Phú Lệ - Quan Hoá - Thanh Hóa, sinh 1959, hi sinh 02/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Văn Ngưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Ngưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 2/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưa

  Nguyên quán Quảng Phú - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưa, nguyên quán Quảng Phú - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1940, hi sinh 31 - 03 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưa

  Nguyên quán Quảng Phú - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưa, nguyên quán Quảng Phú - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1940, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...