Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưa

Nguyên quán Quảng Phú - Quảng Xương - Thanh Hóa

Sinh 1940

Hi sinh 31/3/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưa

  Nguyên quán Quảng Phú - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưa, nguyên quán Quảng Phú - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1940, hi sinh 31 - 03 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Ngưa

  Nguyên quán Phú Lệ - Quan Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hà Văn Ngưa, nguyên quán Phú Lệ - Quan Hoá - Thanh Hoá, sinh 1959, hi sinh 2/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hà Văn Ngưa

  Nguyên quán Phú Lệ - Quan Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hà Văn Ngưa, nguyên quán Phú Lệ - Quan Hoá - Thanh Hóa, sinh 1959, hi sinh 02/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...