Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Ô Lỷ

Hi sinh 18/5/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Huyện Bảo lạc - Cao Bằng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Khu 2: Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng
ĐT: 026 3870246

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Ô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Ô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Ô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Ô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Lỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Lỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Sầm văn Lỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sầm văn Lỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Hoà an - Huyện Hoà An - Cao Bằng
 5. Xem thêm các kết quả khác...