Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồ Viết Thắng

Nguyên quán Nam Ninh - Chi Lăng - Cao Lạng

Sinh 1950

Hi sinh 17/7/1972

Cấp bậc S3

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Viết Thắng

  Nguyên quán Nam Ninh - Chi Lăng - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hồ Viết Thắng, nguyên quán Nam Ninh - Chi Lăng - Cao Lạng, sinh 1950, hi sinh 17/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Viết Thắng

  Nguyên quán Minh Côi - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hồ Viết Thắng, nguyên quán Minh Côi - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 09/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Viết Thắng

  Nguyên quán Minh Côi - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hồ Viết Thắng, nguyên quán Minh Côi - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Viết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...