Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu

Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1973

Hi sinh 21 - 02 - 1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Xuân Mỹ - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1973, hi sinh 21/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1973, hi sinh 21/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thôn Xuân Mỵ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Quốc Hiệu

  Nguyên quán Tam Thanh - Vũ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Dương Quốc Hiệu, nguyên quán Tam Thanh - Vũ Bản - Nam Hà hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Quốc Hiệu

  Nguyên quán Tam Thanh - Vụ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Dương Quốc Hiệu, nguyên quán Tam Thanh - Vụ Bản - Nam Hà hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Thành - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...