Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu

Sinh 1973

Hi sinh 21/2/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1973, hi sinh 21 - 02 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Xuân Mỹ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1973, hi sinh 21/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thôn Xuân Mỵ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Quốc Hiệu

  Nguyên quán Tam Thanh - Vũ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Dương Quốc Hiệu, nguyên quán Tam Thanh - Vũ Bản - Nam Hà hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Quốc Hiệu

  Nguyên quán Tam Thanh - Vụ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Dương Quốc Hiệu, nguyên quán Tam Thanh - Vụ Bản - Nam Hà hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Thành - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...