Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình

Nguyên quán Nguyên Bình - Phổ Đức - Cao Lạng

Sinh 1944

Hi sinh 27/2/1967

Cấp bậc S3

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình

  Nguyên quán Quảng Ngọc - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình, nguyên quán Quảng Ngọc - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình

  Nguyên quán Nguyên Bình - Phổ Đức - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình, nguyên quán Nguyên Bình - Phổ Đức - Cao Lạng, sinh 1944, hi sinh 27/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình

  Nguyên quán Bình Thanh - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình, nguyên quán Bình Thanh - Kiến Xương - Thái Bình hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình

  Nguyên quán Bình Thanh - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình, nguyên quán Bình Thanh - Kiến Xương - Thái Bình hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...