Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình

Nguyên quán Bình Thanh - Kiến Xương - Thái Bình

Hi sinh 10/1/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình

  Nguyên quán Quảng Ngọc - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình, nguyên quán Quảng Ngọc - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình

  Nguyên quán Nguyên Bình - Phổ Đức - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình, nguyên quán Nguyên Bình - Phổ Đức - Cao Lạng, sinh 1944, hi sinh 27/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình

  Nguyên quán Bình Thanh - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình, nguyên quán Bình Thanh - Kiến Xương - Thái Bình hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình

  Nguyên quán Nguyên Bình - Phổ Đức - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình, nguyên quán Nguyên Bình - Phổ Đức - Cao Lạng, sinh 1944, hi sinh 27/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...