Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Thanh Phước

Nguyên quán Phú Khánh - Yên Lãng - Vĩnh Phú

Sinh 1944

Hi sinh 23/12/1967

Cấp bậc S2

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Thanh Phước

  Nguyên quán Phú Khánh - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Phước, nguyên quán Phú Khánh - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1944, hi sinh 23/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Thanh Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Phước

  Nguyên quán Cam Thuỷ - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Phước, nguyên quán Cam Thuỷ - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1933, hi sinh 06/04/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thuỷ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Phước

  Nguyên quán Cam Thuỷ - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Phước, nguyên quán Cam Thuỷ - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1933, hi sinh 4/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Thủy - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...