Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Học

Nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng

Sinh 1952

Hi sinh 13/1/1973

Đơn vị H1 - E18 - F325

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Học

  Nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Học, nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Học

  Nguyên quán Đồng tâm - Sơn hà - Hoàng Long - Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Học, nguyên quán Đồng tâm - Sơn hà - Hoàng Long - Ninh Bình, sinh 1956, hi sinh 07/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Học

  Nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Học, nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Học

  Nguyên quán Đồng tâm - Sơn hà - Hoàng Long - Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Học, nguyên quán Đồng tâm - Sơn hà - Hoàng Long - Ninh Bình, sinh 1956, hi sinh 07/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...