Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Ý

Nguyên quán Nguyên Xá - Thủ Trĩ - Thái Bình

Sinh 1941

Hi sinh 19/7/1965

Cấp bậc Hạ sĩ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán Thu xã - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán Thu xã - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi, sinh 1924, hi sinh 01/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán Xuân Giang - Tam Thanh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán Xuân Giang - Tam Thanh - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thành phố Vinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán Xuân Giang - Tam Thanh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán Xuân Giang - Tam Thanh - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 30/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...