Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn ý

Nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Thành - Thanh Hoá

Sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán Thu xã - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán Thu xã - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi, sinh 1924, hi sinh 01/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán Xuân Giang - Tam Thanh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán Xuân Giang - Tam Thanh - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thành phố Vinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán Xuân Giang - Tam Thanh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán Xuân Giang - Tam Thanh - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 30/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...