Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Vinh Thịnh

Nguyên quán Trùng Phú - Trùng Khánh - Cao Bằng

Hi sinh 24/11/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Vinh Thịnh

  Nguyên quán Trùng Phú - Trùng Khánh - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Vinh Thịnh, nguyên quán Trùng Phú - Trùng Khánh - Cao Bằng hi sinh 24/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại xã Tây trạch - Xã Tây Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 3. Liệt sĩ Hoàng Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Hoàng Vinh

  Nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Vinh, nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1927, hi sinh 13 - 06 - 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...