Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Học

Nguyên quán Xuân Phú - Yên Dũng - Bắc Giang

Sinh 1948

Hi sinh 09/05/1978

Cấp bậc Đại đội Phó CTV

Đơn vị C5 E 64

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Học

  Nguyên quán Xuân Phú - Yên Dũng - Bắc Giang

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Học, nguyên quán Xuân Phú - Yên Dũng - Bắc Giang, sinh 1948, hi sinh 09/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Học

  Nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Học, nguyên quán Tân Dân - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Học

  Nguyên quán Đồng tâm - Sơn hà - Hoàng Long - Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Học, nguyên quán Đồng tâm - Sơn hà - Hoàng Long - Ninh Bình, sinh 1956, hi sinh 07/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...