Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Huây

Nguyên quán Hoằng Trì - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

Sinh 1948

Hi sinh 05/11/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Huây

  Nguyên quán Hoằng Trì - Hoằng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Huây, nguyên quán Hoằng Trì - Hoằng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1948, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Huây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Huây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Huây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân

  Nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Xuân, nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hoá hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...