Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Nghiêm

Nguyên quán Thanh Hưng - Thanh Liêm - Hà Nam

Sinh 1956

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Đình Nghiêm

  Nguyên quán Vũ Phong - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Đình Nghiêm, nguyên quán Vũ Phong - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1956, hi sinh 03/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Hữu Nghiêm

  Nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Nghiêm, nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh, sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Nghiêm

  Nguyên quán Mỹ thái - Lạng Giang - Bắc Giang

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nghiêm, nguyên quán Mỹ thái - Lạng Giang - Bắc Giang, sinh 1936, hi sinh 10/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Viết Nghiêm

  Nguyên quán Yên Lạc - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Hoàng Viết Nghiêm, nguyên quán Yên Lạc - Lạng Giang - Hà Bắc hi sinh 8/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...