Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

Sinh 1954

Hi sinh 18/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

  Nguyên quán Xuân Hoà - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành, nguyên quán Xuân Hoà - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

  Nguyên quán Vũ Hoà - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành, nguyên quán Vũ Hoà - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

  Nguyên quán Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành, nguyên quán Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình hi sinh 1/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...