Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo

Nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Kim - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo

  Nguyên quán Hải Nam - Hải Hậu - Nam Hà

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo, nguyên quán Hải Nam - Hải Hậu - Nam Hà, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo

  Nguyên quán Hải Nam - Hải Hậu - Nam Hà

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo, nguyên quán Hải Nam - Hải Hậu - Nam Hà, sinh 1949, hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo

  Nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo, nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 25/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Kim - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Nam - Xã Hải Nam - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 5. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 10/1951, hiện đang yên nghỉ tại Xã Giao Tiến - Xã Giao Tiến - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...