Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Triệm

Nguyên quán Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An

Sinh 1937

Hi sinh 26/03/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Triệm

  Nguyên quán Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Triệm, nguyên quán Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1937, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Triệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Triệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân

  Nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Xuân, nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hoá hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân

  Nguyên quán Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân, nguyên quán Ninh Bình hi sinh 00/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...