Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Việt

Nguyên quán An Hà - Lạng Giang - Hà Bắc

Sinh 1951

Hi sinh 15/03/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Việt

  Nguyên quán An Hà - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Việt, nguyên quán An Hà - Lạng Giang - Hà Bắc, sinh 1951, hi sinh 15/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Việt

  Nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Hoàng Việt, nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1928, hi sinh 30/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Hoàng Việt

  Nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Hoàng Việt, nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1928, hi sinh 30/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...