Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuyên

Nguyên quán Quảng Trạch - Quảng Ninh

Hi sinh 1/9/1964

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuyên

  Nguyên quán Quảng Trạch - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Xuyên, nguyên quán Quảng Trạch - Quảng Ninh hi sinh 1/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Quế An - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên

  Nguyên quán Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên, nguyên quán Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 2/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...