Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoành Văn Môn

Nguyên quán Anh Thuỵ - Hải Phòng

Hi sinh 27/4/1972

Cấp bậc Cs

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Hùng Vương, TT.Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng
ĐT: 0650 3561 143 - (0650) 3561 101 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoành Văn Môn

  Nguyên quán Anh Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Hoành Văn Môn, nguyên quán Anh Thuỵ - Hải Phòng hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Môn

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Đỗ Văn Môn, nguyên quán An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Hà Văn Môn

  Nguyên quán Phúc Nguyên - Quan Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hà Văn Môn, nguyên quán Phúc Nguyên - Quan Hoá - Thanh Hoá, sinh 1949, hi sinh 30 - 4 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Môn

  Nguyên quán An Nhứt - U Đất - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Môn, nguyên quán An Nhứt - U Đất - Đà Nẵng hi sinh 2/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...