Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hùng Kỳ

Đơn vị Địa phương quân Cái Bè

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùng Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Hùng Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Kỳ

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Kỳ, nguyên quán Miền Bắc, sinh 1950, hi sinh 1970 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Cam Ranh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...