Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hùng Văn Đoán

Nguyên quán Đòn Phục - Con Cuông - Nghệ An

Hi sinh 6/8/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C12 D6 E 165

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùng Văn Đoán

  Nguyên quán Đòn Phục - Con Cuông - Nghệ An

  Liệt sĩ Hùng Văn Đoán, nguyên quán Đòn Phục - Con Cuông - Nghệ An hi sinh 06/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hùng Văn Đoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng Văn Đoán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đoán

  Nguyên quán Gia Xuân - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Đoán, nguyên quán Gia Xuân - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1949, hi sinh 22 - 02 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Đoán

  Nguyên quán Đông Thọ - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Hà Văn Đoán, nguyên quán Đông Thọ - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 25/08/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...