Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài

Nguyên quán Phú Hựu - Châu Thành - Sa Đéc

Hi sinh 23/2/1964

Cấp bậc chuẩn uÝ

Đơn vị Phòng 2 - Bộ Tham mưu QK7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài

  Nguyên quán Thị trấn Long Thành - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài, nguyên quán Thị trấn Long Thành - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 6/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài

  Nguyên quán Thị trấn Long Thành - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài, nguyên quán Thị trấn Long Thành - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 6/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài

  Nguyên quán Phú Hựu - Châu Thành - Sa Đéc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài, nguyên quán Phú Hựu - Châu Thành - Sa Đéc - An Giang hi sinh 23/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...