Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

Nguyên quán Hồng Thái - Bắc Bình - Thuận Hải

Sinh 1959

Hi sinh 19/12/1979

Cấp bậc B1 - CS

Đơn vị E250

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh văn Đực Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Đực Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...