Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

Nguyên quán Phước Thiện - Vũng Liêm - Trà Vinh

Hi sinh 31/1/1968

Cấp bậc binh nhất - chiến sĩ

Đơn vị D2 - E55

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1945, hi sinh 30/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Đông Hòa Hiệp - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Đông Hòa Hiệp - Cái Bè - Tiền Giang hi sinh 09/07/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Bàn Long - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Bàn Long - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1942, hi sinh 31/01/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...