Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

Nguyên quán Đông Hòa Hiệp - Cái Bè - Tiền Giang

Hi sinh 09/07/1988

Cấp bậc Trinh sát

Đơn vị F 339

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1945, hi sinh 30/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Phước Thiện - Vũng Liêm - Trà Vinh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Phước Thiện - Vũng Liêm - Trà Vinh hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Bàn Long - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Bàn Long - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1942, hi sinh 31/01/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...