Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Biếu

Hi sinh 13/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 30 tháng 4, Khu phố 2, thị trấn Bình Đại
ĐT: 075.3851974

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu

  Nguyên quán Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu, nguyên quán Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1919, hi sinh 05/06/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu

  Nguyên quán Quảng Hoá - Minh Hoá - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu, nguyên quán Quảng Hoá - Minh Hoá - Quảng Bình hi sinh 25 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu

  Nguyên quán Đồng Thành - Thuận thành - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu, nguyên quán Đồng Thành - Thuận thành - Hà Bắc, sinh 1945, hi sinh 13/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Biếu

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Biếu, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1936, hi sinh 25/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...