Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo

Nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh

Sinh 1958

Đơn vị Quân giới Tây Ninh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo

  Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo, nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo

  Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo, nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...