Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu

Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

Cấp bậc Cán bộ

Đơn vị cán bộ 9 năm

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu

  Nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu, nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1936, hi sinh 25/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu

  Nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu, nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1936, hi sinh 25/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu

  Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu, nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...