Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành

Sinh 1930

Hi sinh 1948

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Xã Phú Ngãi Trị - Huyện Châu Thành - Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
072.3877062 – 072.3888112 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
ĐT: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Đành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Đành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 26/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hà Văn Đành

  Nguyên quán Hải Hưng

  Liệt sĩ Hà Văn Đành, nguyên quán Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 30/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...