Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Long

Nguyên quán Phường 8 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Sinh 1960

Hi sinh 03/09/1983

Cấp bậc Tiểu đội trưởng

Đơn vị D Công binh F330

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Long

  Nguyên quán Thanh Lương - Bình Long - Sông Bé

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Long, nguyên quán Thanh Lương - Bình Long - Sông Bé, sinh 1959, hi sinh 12/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Long

  Nguyên quán Bình Long - Sông Bé

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Long, nguyên quán Bình Long - Sông Bé, sinh 1955, hi sinh 2/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Long

  Nguyên quán Thanh Lương - Bình Long - Sông Bé - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Long, nguyên quán Thanh Lương - Bình Long - Sông Bé - Bình Dương, sinh 1959, hi sinh 12 - 01 - 1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Long

  Nguyên quán Phường 8 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Long, nguyên quán Phường 8 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1960, hi sinh 09/03/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...