Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh VănNăm

  Nguyên quán Hậu Mỹ Trinh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh VănNăm, nguyên quán Hậu Mỹ Trinh - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1958, hi sinh 14/05/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm

  Nguyên quán Phú Mỹ - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm, nguyên quán Phú Mỹ - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1931, hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1944, hi sinh 26/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm

  Nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm, nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1937, hi sinh 17/08/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1944, hi sinh 26/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...