Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Xuyến

Hi sinh 1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTT.Xã Tam Kỳ - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
ĐT: 0905.129.599 (Trưởng phòng) - 0905.310.967 (Phó phòng) - 0905958751 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ HUỲNH XUYẾN

  Nguyên quán Tam Ngọc - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ HUỲNH XUYẾN, nguyên quán Tam Ngọc - Tam Kỳ - Quảng Nam hi sinh 23/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Xuyến

  Nguyên quán Tam Ngọc - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Xuyến, nguyên quán Tam Ngọc - Tam Kỳ - Quảng Nam hi sinh 23/5/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Xuyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Xuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...