Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Kiếm

Hiện đang yên nghỉ tại Mang Thít - Xã Tân Long Hội - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động Thương Binh & Xã Hội
Khóm I - Thị trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
ĐT: 0703840265

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Kiếm

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Kiếm, nguyên quán Miền Bắc hi sinh 26/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đắk Mil - Đắk Lắk
 4. Liệt sĩ Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Mộc Hóa - Thị trấn Mộc Hóa - Huyện Mộc Hóa - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...