Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Đức Hình

Sinh 1949

Hi sinh 5/4/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đức Hình

  Nguyên quán Bảo Thanh - Phú Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đức Hình, nguyên quán Bảo Thanh - Phú Ninh - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 05/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đức Hình

  Nguyên quán Bảo Thanh - Phú Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đức Hình, nguyên quán Bảo Thanh - Phú Ninh - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 5/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình

  Nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình, nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1911, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình

  Nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình, nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1911, hi sinh 23/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...