Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Khai

Hi sinh 10/11/1950

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Khai

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Khai, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị hi sinh 11/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Khai

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Khai, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1917, hi sinh 10/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 23/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Hiệp - Xã Mỹ Hiệp - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 4. Liệt sĩ Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 23/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...